Duurzaam ondernemen met ECFG

 

Over 10 jaar moet de Nederlandse CO2-uitstoot gehalveerd zijn. Over 30 jaar moet deze met 95% zijn teruggebracht. De boodschap is duidelijk: er is werk aan de winkel!

 

Succesvoller ondernemen door aandacht voor duurzaamheid

Duurzame waarde creatie en het creëren van bedrijfswaarde waren grotendeels gescheiden concepten. Maar dit is aan het veranderen. De effecten van negatieve milieu impact zoals vervuiling, emissies en schade aan ecosystemen nemen toe door welvaartsgroei. Hiermee groeit het bewustzijn van de verschillende stakeholders en eisen zij in steeds grotere mate duurzaamheid en transparantie. Bedrijven ervaren dan ook dat zij daadwerkelijk hun omzet verhogen, kosten besparen en risico’s verminderen door hun positieve impact te vergroten en de negatieve te verminderen.

Om dat laatste te illustreren: uit het KPMG rapport “Expect the Unexpected” uit 2012 blijkt dat de kosten van milieuschade veroorzaakt door 11 belangrijke industriesectoren in 2010 gelijk waren aan 41% van hun (pre-tax) winst. Sommige sectoren, zoals voedselproducenten, zouden geen winst meer maken als zij de volledige kosten van hun negatieve impact zouden moeten dragen en geen mitigerende maatregelen zouden nemen (bron KPMG, klik hier). 

Een groeiend aantal organisaties gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarmee mensen (people), de winstgevendheid (profit) en de invloed op het klimaat en milieu (planet) worden gebalanceerd. In de praktijk blijkt dat organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen op lange termijn betere (bedrijfs) resultaten behalen dan organisaties die dat niet doen.

De duurzaamheidsprestatie heeft dus invloed op de toekomstbestendigheid van de onderneming. Duurzaamheid is niet alleen maar een license to operate of een hygiëne factor, maar een positieve business driver. Door de prestatie van onze participaties te beoordelen kan gerichte innovatie (en daarmee investeringen) worden gestimuleerd, risico’s inzichtelijk gemaakt, indien nodig verminderd en duurzame groei worden gewaarborgd. Tot slot wordt door de beoordeling en het communiceren ervan de transparantie verhoogd en daarmee greenwashing voorkomen.  


Duurzaamheids-scan voor jouw onderneming

ECFG heeft recent haar team uitgebreid met ervaren duurzaamheidsspecialist dr. ir. Tanya Bakker. In samenspraak met haar heeft ECFG een quickscan ontwikkeld waarmee op een pragmatische manier in kaart kan worden gebracht hoe een onderneming scoort op het gebied van duurzaamheid en waar de kansen en bedreigingen liggen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de VN Sustainable Development Goals (‘SDGs’). Deze universele richtlijnen maken het mogelijk voor bedrijven om meetbare doelen te bepalen en over de voortgang te communiceren.

Daarnaast kan ECFG ondersteunen bij het (gesubsidieerd) pareren van bedreigingen en het benutten van de geïdentificeerde kansen. Onze aanpak geeft bedrijven praktisch inzicht in de duurzaamheidsprestatie en helpt daarmee condities te scheppen voor een beter (bedrijfs)perspectief. Door het in kaart brengen van duurzaamheids- en financiële parameters, kunnen wij een uitgebalanceerde analyse en handvatten voor de toekomst geven.

Weten waar jouw onderneming staat op het gebied van duurzaamheid?
Neem contact op met Tanya Bakker.