Mezzanine: kostbare lening of voordelige equity?

Groei is soms lastig te financieren. Banken willen niet altijd het volledige bedrag financieren of slaan dit financieringsrondje gewoon een keer over. In toenemende mate vinden vraag en aanbod van kapitaal elkaar buiten deze traditionele kredietverstrekkers. Mezzanine is een financieringsvorm die uitkomst kan bieden. Het is een vorm van direct lending waarbij professionele leningsfondsen direct aan bedrijven lenen zonder tussenkomst van banken.

Wat is mezzanine?

Een mezzanine lening (letterlijk: tussenverdieping) is in de kapitaalstructuur van een onderneming gepositioneerd tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen. Vanwege het achtergestelde karakter ziet de bank deze vorm van financiering als risicodragend en rekent dit tot het garantievermogen. Het kan uitkomst bieden in die situaties waarbij de huisbank qua kredietverlening pas op de plaats wil maken, maar er toch behoefte is aan extra liquiditeit. Met een mezzanine lening kan dan toch in de kapitaalsbehoefte worden voorzien, zonder dat bestaande aandeelhouders moeten bijstorten of anders zouden gaan verwateren. Door deze mezzanine lening versterkt het garantievermogen voor de bank en wordt de slagingskans bij een eventuele volgende bancaire financieringsronde vergroot.

Goedkope equity
Daarnaast vragen de reguliere mezzanine aanbieders geen zekerheden, deze zitten namelijk al bij de bank. Ook bieden zij flexibiliteit zoals een aflosschema in gezamenlijk overleg, handig bijvoorbeeld bij seizoenspatronen. Doordat de bestaande aandeelhoudersstructuur in tact blijft, voorkom je discussies over de waardering en eventuele aandelenverwatering. Last but not least ontstaat door deze mezzanine lening wel een hefboomeffect doordat met de mezzaninelening extra rendement wordt gecreëerd op het bestaande, in tact gelaten, eigen vermogen die zonder deze lening niet mogelijk is. Mezzanine wordt daarom soms wel vergeleken met ‘goedkope equity’. De lening is echter wel duurder dan de bank omdat er gefinancierd wordt zonder zekerheden en het risico dus groter is.

Contact
Onze conclusie is dat mezzanine in bepaalde gevallen uitkomst kan bieden. Wij onderzoeken graag samen of deze leningsvorm voor jou wellicht uitkomst kan bieden. Neem hiervoor contact op met Hubert Bosch, 06 46 60 68 41 of Marc Habraken via of 06 549 41 799.

back

Subscribe to our newsletter

ECFG sends out an email-newsletter on a regular basis. Subscribe now and be the first to receive news and interesting articles.

Stay up to date!

Subscribe to our newsletter by filling out the form below.

One moment please...

Thanks! You are now signed up for our newsletter.