De rol van de Controller

De Engelse vakterm ‘control’, wat in het Nederlands ‘beheersing’ betekent, wordt nogal eens verward met de Nederlandse term ‘controle’. Een ‘controller’ is dus geen ‘controleur’, maar een functionaris die zich richt op ‘beheersing’ van financiële en bedrijfsprocessen. Belangrijk aspect daarbij is dat deze zich richt op toekomstgerichte informatie en beheersing, waarbij voorhanden actuele en historische informatie belangrijke uitgangspunten zijn.

Belangrijk doel: proactief handelen van het management
Een belangrijk onderdeel van de expertise van een controller is het inrichten van processen en opzetten van procedures, zodanig dat daardoor beheersing van de geldstromen ontstaat. En vooral dat er door het management proactief gehandeld kan worden in plaats van reactief.

Controller van groot belang, maar ontbreekt vaak
Juist deze controllersfunctie is bij zowel start-ups als scale-ups van groot belang, maar ontbreekt in veel gevallen om voor de hand liggende redenen. Ondernemingen in deze fase van de levenscyclus zitten vaak krap bij kas en richten zich dan op het hoogst noodzakelijke, namelijk het opleveren van de financiële rapportages waar banken en financiers om vragen. Retrospectief gerichte informatie dus. Veelal beseft men dan ook onvoldoende wat de rol en toegevoegde waarde van een controller kan zijn.

Van gedachten wisselen over in control zijn van jouw onderneming?
Bij ECFG hebben we als Venture Capitalist en als financiële dienstverlener inmiddels veel ervaring opgedaan bij de eigen participaties op het gebied van controlling. We hebben aan den lijve ondervonden wat de mate van ‘in control’ zijn voor effecten heeft op onder andere de groei, de financierbaarheid en waardeontwikkeling. Deze ervaringen delen wij graag met ondernemingen die behoefte hebben aan ondersteuning door onze experts. Wil je eens van gedachten wisselen over het in control zijn van jouw onderneming? Neem dan contact op met ons!

back

Inschrijven voor de nieuwsbrief

ECFG geeft met enige regelmaat een nieuwsbrief uit. Schrijf je nu in om nieuws en interessante artikelen als eerste te ontvangen.

Blijf op de hoogte!

Vul het onderstaande formulier in

Een moment alsjeblieft...

Bedankt! Je bent nu ingeschreven voor de nieuwsbrief!