Energietransitie: verplichting of kans?

Klimaat neutraal, hoe zit het nu écht?

In onze kapitalistische maatschappij willen we (blijven) groeien door meer materiaal en energie te gebruiken. Dat houden we simpelweg niet vol. Het mondiale doel is dat we in 2050 CO2-neutraal zijn. Helaas is dat in het huidige tempo onrealistisch. Een voorbeeld: als we in 2100 maximaal 1,5 graad stijging van de temperatuur willen realiseren, mogen we nog maar 20% van de bewezen voorraad fossiele energie gebruiken. Anders gezegd, 80% van de balans afwaarderen van de energiebedrijven. Toch blijven we naar olie zoeken. De gevolgen van klimaatverandering zijn niet te overzien, we weten onvoldoende wat de samenhang van dingen is zoals het steeds sneller uitsterven van steeds meer diersoorten. Fossiele energie heeft veel rijkdom en welvaart gebracht, maar we worden wettelijk verplicht de transitie te maken naar een CO2 neutrale samenleving.

Energie besparen

De belangrijkste maatregel is energie besparen, ook voor bedrijven. Vanaf 2019 geldt de informatieplicht en moeten organisatie de erkende maatregelen implementeren. De overheid verplicht ook bepaalde energielabels en het heeft consequenties indien je niet tijdig voldoet. Vanaf 2023 moeten kantoren minimaal een energielabel C hebben en vanaf 2030 moeten alle labelplichtige locaties een energielabel A hebben. Elk bedrijf moet maatregelen nemen om aan de eisen te voldoen anders mag je betreffende locaties niet meer (ver)huren. Je moet investeren, maar gaat ook geld besparen.

Kansen voor innovatieve bedrijven

Dat er veel geld met deze energietransitie is gemoeid, is evident. Alleen al in Nederland gaat het om 2 tot 5 miljard per jaar. Nederland is opgedeeld in 30 zogenaamde energieregio’s die ieder een regionale energiestrategie moeten uitwerken. De Metropool Regio Eindhoven is 1 energieregio, en de gemeenten moeten de strategie vertalen naar een lokale aanpak. Dit betekent kansen voor innovatieve bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de energietransitie door het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Hier is kapitaal, kennis en kunde voor nodig.

Sparren over de consequenties of kansen van de energietransitie voor jouw bedrijf?

We kunnen en willen er dus niet meer omheen. ECFG gaat zich in de komende jaren daarom meer en meer bezighouden met CO2 reducerende bedrijven en oplossingen. Sterker nog, het wordt voor ons een extra criterium vanuit toekomstig innovatief denken. Hier hoor ook een duurzaamheidsselectiecriterium bij. Wil je eens van gedachten wisselen over wat de energietransitie voor jouw bedrijf betekent? Of heb je hulp nodig bij het marktgericht ontwikkelen van producten of diensten die bijdragen aan de energietransitie? Neem contact op met Joost Ploos van Amstel via of 06 531 07 066.

back

Inschrijven voor de nieuwsbrief

ECFG geeft met enige regelmaat een nieuwsbrief uit. Schrijf je nu in om nieuws en interessante artikelen als eerste te ontvangen.

Blijf op de hoogte!

Vul het onderstaande formulier in

Een moment alsjeblieft...

Bedankt! Je bent nu ingeschreven voor de nieuwsbrief!