Meten is weten

We lezen het regelmatig in de (digitale) krant, maar zien het ook bij klanten en in ons netwerk. Hard werken maar geen tijd om structureel en eens echt goed in de cijfers te duiken. Verkeerde zuinigheid? Soms wel. Zolang het goed gaat, voel je de noodzaak niet. Maar wat als een klant wegvalt of niet betaalt, of bezoekersaantallen lopen terug, weet je dan wat je moet doen?

Repareren is duur
We zien dat er wordt bezuinigd op inzicht. Er is te weinig capaciteit of de juiste (dure) mensen zijn niet aan boord. Een planning is er meestal wel, maar vaak wordt niet de moeite genomen om maandelijks te kijken hoe de onderneming ervoor staat en wat dat betekent. Totdat het zo slecht gaat dat er gerepareerd moet worden. Bijvoorbeeld door een dure interimmer in te huren. Binnen de onderneming ligt de prioriteit dan op het blussen van brandjes en het te woord staan van schuldeisers. Hierdoor kan er weer onvoldoende tijd worden besteed aan de langere termijn doelen en begrotingen. Zonde van alle mooie plannen. Dat kun je voorkomen. Dit doe je door je visie en planning permanent te monitoren. Met periodiek inzicht in je cijfers ben je in staat om afwijkingen op tijd te signaleren en de impact ervan goed in te schatten. Zo zit je zelf aan de knoppen om tijdig bij te sturen.

Ook als het goed gaat
Als het wel goed gaat, is inzicht in je cijfers ook waardevol. Het kan vaak nog beter. Veel ondernemers laten geld liggen. Of kijken onvoldoende kritisch naar de langere termijn strategie. Bijvoorbeeld door periodiek het verdienmodel tegen het licht te houden. Je moet in staat zijn om een kink in de kabel te voorkomen.

Continu inzicht
Financiële beheersing is noodzakelijk om een onderneming goed te besturen. Je doet dit dus voor jezelf en niet voor je financier of andere belanghebbenden. De basis hiervoor is de strategische planning die je als ondernemer maakt met daarvan afgeleid je operationele planning met daarin de milestones. Deze planningen moeten vertaald worden naar een financiële begroting van balans, winst en verlies, en cash flow. Het najaar is vaak een periode waarin de nieuwe plannen voor het komende jaar worden gemaakt en is bij uitstek geschikt om de genoemde begrotingen te maken. Om dat te kunnen doen moet je goed inzicht hebben in hoe het verdienmodel van de onderneming in elkaar steekt en welke procedures (inkoop, productie, verkoop etc) hieraan ten grondslag liggen. Als deze forecasts er eenmaal zijn dan komt het moeilijkste, namelijk consistent periodiek (per week, maand, kwartaal) meten hoe de werkelijkheid zich ontwikkelt ten opzichte van de begrotingen. 

Meer informatie
Laat je niet verrassen. Meten is weten. Neem contact op met Marc Habraken via of via 06 549 41 799 of 040 295 0313.

back

Inschrijven voor de nieuwsbrief

ECFG geeft met enige regelmaat een nieuwsbrief uit. Schrijf je nu in om nieuws en interessante artikelen als eerste te ontvangen.

Blijf op de hoogte!

Vul het onderstaande formulier in

Een moment alsjeblieft...

Bedankt! Je bent nu ingeschreven voor de nieuwsbrief!