Actief betrokken & resultaatgericht

Ondernemend

Toegevoegde waarde

Expertise

Eerlijk & betrouwbaar

Win-win voor alle stakeholders

Regionaal / internationaal netwerk

Algemeen

ECFG is een onafhankelijke, zelfstandige en private fondsmanager die adviseert, begeleidt en investeert in MKB ondernemingen die actief zijn in het Business-to-Business segment. Onze activiteiten zijn primair gericht op het strategisch ondersteunen van innovatieve en kansrijke ondernemers in de regio Zuid-Oost Brabant (Brainport Eindhoven). Door onze brede ondernemende investeerdersachterban en ons netwerk wordt daarnaast extra toegevoegde waarde aangeboden.

Het Corporate Finance Team kenmerkt zich door

  • Herkenning karakteristieken van een hightech starter/doorgroeier
  • Inschattingsvermogen van de levenscyclus
  • Beoordeling van het doorbraakmoment
  • Ervaring in creëren van toegevoegde waarde voor de onderneming
  • Respect genereren door creatie van win-win situatie voor onderneming en investeerder
  • Integere en transparante aanpak
  • Hands-on mentaliteit (ook met de “poten in de modder”)

Het Corporate Finance Team wordt ondersteund door analisten / junior investment managers. ECFG wordt daarnaast ondersteund door een Raad van Advies. De investeringsfondsen van ECFG hebben een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Aandeelhouders van de fondsen en het uitgebreide netwerk worden daarnaast voortdurend ingeschakeld aangezien zij de haarvaten van onze investeringsregio zijn.

Visie

Het is onze overtuiging dat inzet van hoogwaardige corporate finance vanaf het eerste moment noodzakelijk is voor een onderneming om de verschillende levensfasen succesvol te kunnen doorlopen. Door optimaal gebruik te maken van de van overheidswege aanwezige stimulerings- en subsidieregelingen en (bancaire) financieringsconstructies kan de ontwikkeling van een onderneming strategisch worden versneld. Venture (risico) Capital kan daarna(ast) een versneller of een multiplier voor ondernemer en investeerder zijn om groei te kunnen versnellen.

Venture Capital wordt nog altijd gekenmerkt door de Amerikaanse manier van investeren: Gecalculeerd risico nemen en streven naar een gecalculeerde rendementsverwachting. Wij geven door de inzet van een breed scala aan (financiële) instrumenten een positieve Europese draai aan de inzet van Venture Capital.

Historie

ECFG is in 2007 opgericht door Hans Bloemen en Ruben Baijens vanuit de ambitie om regionaal ondernemerschap, netwerk en kapitaal via een professionele organisatie beschikbaar te maken voor nieuw en jong kansrijk ondernemerschap in de Brainport regio. Hierbij is de overtuiging dat het mogelijk is om voor alle stakeholders inclusief de regio een win-win te bereiken in de vorm van een passend rendement. Sinds de oprichting van ECFG voert de zij directie over de venture capital fondsen Stimulus Venture Capital Fund BV (SVCF) en Eindhoven Venture Capital Fund BV (EVCF).

Het SVCF is in het jaar 2000 ontstaan binnen de toenmalige regionale economische ontwikkelingsmaatschappij NV REDE (tegenwoordig Brainport Development NV). In 2007/2008 is op basis van dit fonds het EVCF gestart en dit vormde tevens de start van ECFG. Sinds 2011 is ECFG gevestigd in haar huidige pand aan de Ten Hagestraat in het centrum van Eindhoven en is het team versterkt met senior adviseurs met naast een brede algemene blik ook ieder een eigen bijzondere expertise. In 2016 gaat het Eindhoven Venture Capital Fund II van start.

Huisstijl

Belangrijk bij het concept voor de huisstijl is de visualisatie van de belangrijke onderdelen binnen ECFG en het betrokken gevoel hierbij. De twee hoofdonderdelen zijn de aanpak van ECFG en de vijf doelgroepen binnen de innovatieve groeibedrijven (ICT, High Tech, Agro Tech, Milieu & Duurzaamheid, B-2-B) binnen regio Brainport Eindhoven. Ieder hoofdonderdeel heeft een thema. Het rationele, verstand (de linker hersenhelft) is het thema voor de ECFG aanpak en de investeerders. ECFG heeft de kennis en het netwerk in huis om de doelgroep te begeleiden en de investeerders hebben behoefte aan de feiten. Het rationele wordt uitgebeeld door de cirkels. De cirkels lopen als een waterrimpeling steeds verder uit elkaar. Dit staat voor de aanpak van ECFG: het intens begeleiden van innovatieve groeibedrijven tot aan de exit fase, het langzaam loslaten. Het emotionele, intuïtie en gevoel (de rechter hersenhelft) is het thema voor de innovatieve groeibedrijven. Deze bedrijven moeten een goed gevoel hebben bij de samenwerking met ECFG. Het emotionele wordt uitgebeeld door een organisch beeld uit de natuur. Voor iedere doelgroep zijn er andere beelden. In ieder hoofdbeeld staan de cirkels voor de helft afgebeeld met een half cirkelvormige organisch beeld. Zo worden deze twee onderdelen samengebracht. Om te benadrukken dat het om jonge innovatieve groeibedrijven gaat, bedrijven met een frisse blik op de wereld, zie je dit ook terug in andere beelden. De beelden van Eindhoven verwijzen naar Brainport en per doelgroep is er één foto dicht bij de natuur en één foto dicht bij de betreffende industrie. In deze beelden komen kreten aan bod, de kernwaardes van ECFG. Een van de kernwaardes is dat ECFG zich onderscheidt door een zeer transparante en ‘getting things done’ aanpak. ECFG is eerlijk waar nodig en we beschikken over het juiste netwerk om snel resultaat te boeken.