Visie

Het is onze overtuiging dat de inzet van hoogwaardige corporate finance vanaf het eerste moment noodzakelijk is voor een onderneming om de verschillende levensfasen succesvol te doorlopen. Door optimaal gebruik te maken van stimulerings- en subsidieregelingen van de overheid en (bancaire) financieringsconstructies versnel je de ontwikkeling van een onderneming strategisch. Venture capital (risicokapitaal) kan daarna(ast) een versneller of multiplier zijn voor ondernemer en mede investeerder(s) om groei te versnellen.

Venture capital wordt nog altijd gekenmerkt door de Amerikaanse manier van investeren: gecalculeerd risico nemen en streven naar een gecalculeerde rendementsverwachting. Wij geven door de inzet van een breed scala aan (financiële) instrumenten een positieve Europese draai aan de inzet van venture capital. De inzet is ‘smart capital’!