Kennismaking

Vervolgtraject & analyse

Go/No-go

Voorbereidingstraject

Investeringsvoorstel

Participatieovereenkomst

Exittraject

Venture Capital Funds

Onze fondsen participeren met een minderheidsbelang (20-49%) in kansrijke innovatieve business-to-business bedrijven. Vaak wordt samen met andere participatiemaatschappijen of informal investors geïnvesteerd. Als je onderneming een onderscheidende factor heeft (niche / top-3 positie in de (inter)nationale markt / bijzondere techniek of patent) en gevestigd is in Nederland, dan maken wij graag een afspraak.

Onze expertise en ervaring ligt primair in de volgende sectoren:

 • ICT
 • High Tech maakindustrie
 • Agro Tech
 • Milieu & Duurzaamheid
 • B-2-B dienstverlening met toegevoegde waarde (ICT of Intellectueel eigendom)

We kijken naar de beste oplossing voor de onderneming. We starten daarom vaak met een corporate finance en business development proces om te bepalen welk (financierings-) instrument het best kan worden ingezet. Dat kan in bepaalde gevallen ook ons eigen fonds zijn. Gesloten fondsen zijn het Stimulus- en Eindhoven Venture Capital Fund. Ons actieve fonds is ECFG Ventures II.

ECFG Venture Capital BV en haar fondsen vallen onder de AIFM richtlijn. Tevens wordt gerapporteerd aan de DNB. EVCF Growth Capital BV is een fonds wat geregistreerd is onder de regeling Seed Capital Technostarters.

ECFG Ventures III

Over 10 jaar moet de Nederlandse CO2-uitstoot gehalveerd zijn. Over 30 jaar moet deze nagenoeg nul zijn. Bedrijven met CO2-reducerende producten, diensten of processen hebben te maken met dezelfde groei-uitdagingen als andere early stage bedrijven. Met dat uitgangspunt zijn we twee jaar geleden gestart met het ontwikkelen van het fondsconcept Climate Tech Innovation Fund (CTIF): een fonds gericht op het naar de markt brengen van innovatieve technologie op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie.

Sustainability als ‘hygiëne factor’
In de loop van het fundingproces van CTIF zijn wij tot de conclusie gekomen dat het element Duurzaamheid, met een indeling naar Sustainability Development Goals (SDG) van de VN, inmiddels meer een “hygiëne-factor” is geworden dan een doelstelling op zich. Investeren in duurzaamheid is “gewoon” investeren geworden.

Naast de hoofdprioriteit, rendement behalen, moet standaard worden voldaan aan de randvoorwaarden van SDG en compliance (“Know Your Customer”). Wij hebben daarom besloten om de randvoorwaarden van CTIF in te bedden in de investeringscriteria van het vervolgfonds op het huidige ECFG Ventures II, dat zich snel ontwikkelt richting een “vol belegd’ status; er is zelfs al een exit gerealiseerd.

Oprichting nieuw fonds ECFG Ventures III
Wij verwachten dat ECFG Ventures II voor het einde van dit jaar nog twee nieuwe ventures acquireert en daarmee, rekening houdend met reserves, vol geïnvesteerd zal zijn. Onze leadflow is en blijft goed en wij beogen het vervolgfonds, ECFG Ventures III naar verwachting in de tweede helft van 2022 op te starten.

ECFG Ventures III zal in 2022 met dezelfde scope als ECFG V-II ventures acquireren en toelaten, zoals vermeld op onze website Venture Capital Funds. In het najaar van 2022 volgt meer informatie over ECFG Ventures III.ECFG Ventures II (EVCF II)

ECFG Ventures II investeert in:

 • ondernemingen met kansen
 • voor bovengemiddeld rendement,
 • op basis van een juiste product/techniek/markt-combinatie.

ECFG Ventures II stapt in op:

 • Op basis van een goed managementteam.
 • Op calculeerbare acceptabele risicomomenten.
 • Als een groeiroute voor een onderneming plausibel lijkt.
 • En een exit na 5 tot 7 jaar realistisch is.

Essentiële voorwaarden om participatiewaardig te worden:

 • Ervaren managementteam.
 • Bewezen product, markt, technologie.
 • Bewezen business-/verdienmodel.
 • Klaar voor internationalisatie.
 • Aantoonbaar acceleratiemodel.

Hierdoor ontstaat op middellange termijn een aantrekkelijke propositie voor een grotere partij als strategische overname.

Investeringen

Exits