Kennismaking

Vervolgtraject & analyse

Go/No-go

Voorbereidingstraject

Investeringsvoorstel

Participatieovereenkomst

Exittraject

Venture Capital Funds

Onze fondsen participeren met een minderheidsbelang (20-49%) in kansrijke innovatieve business-to-business bedrijven. Vaak wordt samen met andere participatiemaatschappijen of informal investors geïnvesteerd. Als je onderneming een onderscheidende factor heeft (niche / top-3 positie in de (inter)nationale markt / bijzondere techniek of patent) en gevestigd is in Nederland, dan maken wij graag een afspraak.

Onze expertise en ervaring ligt primair in de volgende sectoren:

 • ICT
 • High Tech maakindustrie
 • Agro Tech
 • Milieu & Duurzaamheid
 • B-2-B dienstverlening met toegevoegde waarde (ICT of Intellectueel eigendom)

We kijken naar de beste oplossing voor de onderneming. We starten daarom vaak met een corporate finance en business development proces om te bepalen welk (financierings-) instrument het best kan worden ingezet. Dat kan in bepaalde gevallen ook ons eigen fonds zijn. Gesloten fondsen zijn het Stimulus- en Eindhoven Venture Capital Fund. Ons actieve fonds is het Eindhoven Venture Capital Fund II.

ECFG Venture Capital BV en haar fondsen vallen onder de AIFM richtlijn. Tevens wordt gerapporteerd aan de DNB. EVCF Growth Capital BV is een fonds wat geregistreerd is onder de regeling Seed Capital Technostarters.

Climate Tech Innovation Fund (CTIF)

Over 10 jaar moet de Nederlandse CO2-uitstoot gehalveerd zijn. Over 30 jaar moet deze nagenoeg nul zijn. Bedrijven met CO2-reducerende producten, diensten of processen hebben te maken met dezelfde groei-uitdagingen als andere early stage bedrijven. Om een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen richt ECFG in 2021 een nieuw fonds op: het Climate Tech Innovation Fund (CTIF).

Om hun doelstellingen, en daarmee CO2-reductie, te realiseren worden bedrijven gefinancierd, begeleid en ondersteund binnen de scope van het fonds. Schaalbaarheid is hierbij essentieel. We zoeken naar de balans tussen rendement en CO2-reductie, waarbij CO2-reductie een voorwaarde is.

 

CTIF investeert in:

 • CO2-reducerende ondernemingen met kansen
 • voor bovengemiddeld rendement,
 • op basis van een juiste product/techniek/markt-combinatie.

CTIF stapt in:

 • Op basis van een proof-of-climate impact in de gebruiksfase van het product.
 • Op basis van een goed managementteam.
 • Op calculeerbare acceptabele risicomomenten.
 • Als een groeiroute voor een onderneming plausibel lijkt.
 • En een exit na 5 tot 7 jaar realistisch is.

Essentiële voorwaarden om participatiewaardig te worden:

 • CO2-reducerend.
 • Ervaren managementteam.
 • Bewezen product, markt, technologie.
 • Bewezen business-/verdienmodel.
 • Klaar voor internationalisatie.
 • Aantoonbaar acceleratiemodel.

Hierdoor ontstaat op middellange termijn een aantrekkelijke propositie voor een grotere partij als strategische overname.

Essentiële-informatiedocument (EID)


Eindhoven Venture Capital Fund II (EVCF II)

EVCF II investeert in:

 • ondernemingen met kansen
 • voor bovengemiddeld rendement,
 • op basis van een juiste product/techniek/markt-combinatie.

EVCF II stapt in op:

 • Op basis van een goed managementteam.
 • Op calculeerbare acceptabele risicomomenten.
 • Als een groeiroute voor een onderneming plausibel lijkt.
 • En een exit na 5 tot 7 jaar realistisch is.

Essentiële voorwaarden om participatiewaardig te worden:

 • Ervaren managementteam.
 • Bewezen product, markt, technologie.
 • Bewezen business-/verdienmodel.
 • Klaar voor internationalisatie.
 • Aantoonbaar acceleratiemodel.

Hierdoor ontstaat op middellange termijn een aantrekkelijke propositie voor een grotere partij als strategische overname.

Investeringen

Exits