Blik op 2019: tegen de stroom in

Nieuws 1 februari 2019 • 9:48

De start van een nieuw jaar is vaak een tijd om eens wat zaken te overwegen. Zo ook bij ECFG. Hans Bloemen: “Wat mij opvalt en wat ik aanstootgevend vind is dat er veel wordt gewaarschuwd dat de volgende crisis eraan komt. Als we dat maar vaak genoeg zeggen wordt het een selffulfilling prophecy.”

Over dit onderwerp in het FD
Mathijs Bouman schrijft op 5 januari over dit onderwerp in het FD: “Ik trek drie voorlopige conclusies uit dit weinig wetenschappelijke mini-onderzoekje. Één: een dalende beurs is een vrij aardige voorspeller van groeivertraging. Twee: die lagere groei ontaardt lang niet altijd in een echte recessie. Drie: soms zegt een dalende beurs helemaal niets over de toekomstige economie.”

Warren Buffett en het juiste perspectief
ECFG zit in venture capital en dat betekent dat je altijd op zoek bent naar prospects met een visie op de langere termijn. Dus bekijken we ondernemingen en ook de markt op een middellange termijn van 5 tot 7 jaar. Het is het plaatsen van zaken in perspectief. Enkelen noemen het ‘anders denken’ en Warren Buffett is er een ster in. Een quote van hem: “We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful.” Anders gezegd: ren niet altijd met de crowd mee, de waarde zit in intuïtief en zakelijk anders benaderen. Buffett zegt ook: “Price is what you pay. Value is what you get.” Anders verwoord: prijs en waarde zijn anders, als investeerder en handelsman is het je doel om het verschil tussen die twee te vinden.

Terechte waarschuwing of normaal verloop
Een paar weken geleden was er een bijeenkomst bij een groot internationaal family office en daar gaf een internationale spreker aan dat de zogenaamde potentiële bubble die uit de private equity koopdrift ontstaat relatief is omdat alle private equity in de wereld te samen niet meer belegd vermogen heeft dan de drie grootste bedrijven in de wereld. Zover de invloed van partijen in een sector en zaken in perspectief plaatsen.

Waarschuwende berichten dat huizenprijzen weer op het niveau van 2008 staan, is ook relatief. Het is natuurlijk ook dat het jaar 2008 al 11 jaar geleden is, en corrigeer dan de inflatie in dat tijdsbestek. De vraag die dan ontstaat: is er wel sprake van een forse stijging of van een normaal relatief verloop?

Wij zijn van mening: plaats zaken in perspectief en huil niet mee met de wolven.

Reageren of van gedachten wisselen?
Wil je reageren op deze stelling of er eens met ons over doorpraten? Zoek dan gerust contact met Hans Bloemen via bloemen@ecfg.nl of via 06 516 15 425 of met Ruben Baijens via baijens@ecfg.nl of 06 250 51 541.