De invloed van corona op het klimaat

Nieuws 19 mei 2020 • 1:22

Halverwege maart, net na de eerste aangekondigde coronamaatregelen, deed de voorzitter van het Internationaal Energieagentschap een oproep aan de wereld: “Verlies in deze coronacrisis niet een andere enorme opgave uit het oog, de energietransitie. De coronacrisis, hoewel zeer ingrijpend, is tijdelijk van aard, terwijl het gevaar van klimaatverandering blijvend is”. De steunpakketten die overheden inzetten, zouden duurzaamheid als voorwaarde moeten bevatten. Een steunpakket is een stap naar de toekomst en daarin is de klimaatcrisis nog niet voorbij.

 

CO reductiedoel
Timmermans laat sinds zijn aantreden uitzoeken wat de impact is van een 50% of een 55% CO₂ reductiedoel in 2030 ten opzichte van 1990 op de Europese economie en werkgelegenheid. Hij heeft een voorkeur voor 55%, iets waar ook premier Rutte voor pleit. Recent werd bekend dat de VN-Klimaattop van november met een jaar is uitgesteld. Op deze top zou het CO₂ doel worden bepaald.

Er gaat nu eerst geld naar bedrijven om niet failliet te gaan, maar daarna praat de overheid over de investeringsagenda. Gaan we bezuinigen, of investeren (in een duurzame economie)? Dertien milieu- en klimaatministers, waaronder de Nederlandse, riepen op 11 april hun collega’s op de door de Europese Commissie gepresenteerde Green Deal uit te voeren en waar zinvol te versnellen.

 

Overheid is nodig om energietransitie op gang te houden
De verwachting is dat de energietransitie niet het onderspit zal delven, maar de overheid is wel nodig om deze op gang te houden. Het MKB heeft niet veel buffers. In een recessie is er weinig geld om te investeren. Dan moeten overheden helpen met investeringsfondsen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW, die zich achter het Klimaatakkoord schaart, zegt dat nog steeds te doen. Een beschouwing in The Economist van 11 april zegt dat de crisis aanwezige economische intenties zal versterken zoals toepassing van nieuwe technologieën. In de week dat de oliesector haar moeilijkste jaar ooit beleeft, maakt Shell in het Financieele Dagblad van 17 april bekend haar klimaatambities aan te scherpen.

 

Bezweren van corona geeft lessen voor de klimaatuitdaging
Sommigen stellen dat de coronacrisis vergelijkbaar is met klimaatverandering, alleen samen kunnen we er iets aan doen en het vraagt om bezinning van ons gedrag. Als we in staat zijn deze uitdaging aan te gaan, geeft dat lessen voor de klimaatuitdaging. Het is aan de overheid om de doelen overeind te houden en in te spelen op nieuwe kansen. In Nederland is dat laatste wat de meeste burgers suggereren. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat een meerderheid van de ondervraagden blijft vinden dat meer of veel meer aan klimaatbeleid gedaan moet worden. Driekwart vindt dat steun aan het bedrijfsleven vooral naar het MKB moet gaan. Er is globaal steun voor het stevig doorgaan met klimaatbeleid. Een grote deelgroep ziet de crisis als een kans en een meerderheid vraagt om bezinning.

 

ECFG helpt ook in moeilijke tijden
Zo is sinds begin 2020 Joost Ploos van Amstel met 20 jaar ervaring op het gebied van duurzame systemen en oplossingen betrokken bij ECFG Venture Capital. Hij richt zich op kansrijke CO2 reducerende bedrijven en projecten. We kunnen ook helpen bij klimaatvraagstukken zoals het opstellen van een uitvoeringsprogramma.

ECFG ziet een kans in deze investeringsfocus en maakt hierop beleid waar wij medio 2020 op terug komen.

Mogelijk zien we achteraf dat het coronatijdperk voor velen een inspiratiebron is gebleken die zowel nieuwe vraag als aanbod heeft gecreëerd. We helpen bedrijven graag om deze uitdagende periode door te komen en kansen te initiëren en benutten.

We zetten graag onze expertise in om uw organisatie in deze moeilijke tijd te begeleiden. Dat kan bij het aanvragen van de Corona-OverbruggingsLening (COL) en het opstellen van de daarvoor benodigde documenten zoals een businessplan of liquiditeitsprognose.

 

Van gedachten wisselen?
Wil je over dit thema eens verder van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Joost Ploos van Amstel (ploos@ecfg.nl of 06 531 07 066) of met Hans Bloemen (bloemen@ecfg.nl of 06 516 15 425).