Herstructurering van financieringen: het pad naar financiële stabiliteit

Nieuws 18 december 2023 • 10:57

In onze venture capital activiteiten komen we regelmatig proposities tegen waarbij de historische (aanloop)verliezen hebben geleid tot een forse schuldpositie. De verhouding vreemd vermogen t.o.v. het eigen vermogen (solvabiliteit) is disproportioneel. De leningen zijn veelal verstrekt door banken en aandeelhouders, maar steeds vaker ook vanuit de overheid, in de vorm van uitgestelde loonheffing, NOW steun of Corona Overbruggingsleningen. Ook kan het zijn dat de ondernemer in kwestie bij eerdere financieringsrondes is gefinancierd met (converteerbare) aandeelhoudersleningen.  De financiële verplichtingen drukken zwaar op het rendement en met name op de cashflow van de bedrijven.

Dit kan ervoor zorgen dat een qua businessmodel veelbelovende onderneming niet tot een investeerbare casus leidt, simpelweg omdat investeerders afhaken vanwege de grote berg schulden of ongewenste verhoudingen in de captable.  We komen deze casuïstiek steeds vaker tegen: enerzijds als gevolg van de effecten en maatregelen van COVID-19, anderzijds door de opgelopen rentes.

In sommige gevallen kan een financiële herstructurering uitkomst bieden. Waar voorheen vaak werd gekozen voor een doorstart na faillissement of een turboliquidatie wordt tegenwoordig steeds vaker geopteerd voor een onderhands crediteurenakkoord, al dan niet via een gerechtelijke procedure.

In dit laatste geval kan een officiële WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) worden afgedwongen via de rechtbank, maar het is ook mogelijk om zonder gang naar de rechtbank dit soort afspraken te maken. Als er afspraken gemaakt kunnen worden met de schuldeisers over een gedeeltelijke afkoop van deze schulden kan de onderneming weer levensvatbaar en daardoor “investeerbaar” worden.

Voor een succesvolle herstructurering is de medewerking van belangrijke crediteuren nodig is. Ook dient er vaak “fresh money” te worden ingebracht om de schulden af te kopen. Er dient dus een aandeelhouder of investeerder klaar te staan die nieuw geld in de onderneming steekt.

Verder is het van belang dat er een gedegen plan is uitgewerkt, waarin de waarde van de onderneming wordt bepaald en waarin het toekomstperspectief na sanering wordt bevestigd. Een herstructurering is een omvangrijk en delicaat proces, waarbij een succesvolle uitkomst het verschil kan maken tussen een gezonde herstructurering of een zwaar faillissement.

ECFG kan ondernemingen hierbij helpen en heeft een netwerk van partijen opgebouwd die hierin kunnen ondersteunen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.