Hulp bij de overgang naar scale-up? Maak gebruik van het partnership ECFG & NextOEM

Nieuws 26 juni 2019 • 6:53

Er bestaat al langere tijd een hecht partnership tussen ECFG en NextOEM. Waar ECFG zorgt voor concrete begeleiding van ondernemers bij bepaalde vraagstukken, is NextOEM een ‘accelerator’-programma dat ambitieuze ondernemers ondersteunt in hun groei en de ontwikkeling van hun ondernemingsvaardigheden. Binnen het NextOEM worden steeds de actuele casussen van de ondernemers behandeld. We delen graag hoe dat in de praktijk op elkaar aansluit.

Initiatief van Brainport Development
NextOEM is een initiatief van Brainport Development dat technisch georiënteerde bedrijven helpt om kansen optimaal te benutten en forse groeistappen te zetten. Hierdoor kunnen op termijn nieuwe grote bedrijven ontstaan. Partners bij het programma zijn naast Brainport Development, Briskr / Novio Tech Campus Nijmegen, PwC, Rabobank Eindhoven-Veldhoven, Triceps, RevelX en ECFG.

Andere vaardigheden
We spreken met Eugene Kaerts en Gerard Dekkers, oprichters en programmaleiders. “We zijn er voor de ondernemer van technisch georiënteerde groeibedrijven, die we steunen en nieuwe inzichten verschaffen bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. Voor de groeifase van een onderneming zijn immers andere vaardigheden nodig dan voor de opstartfase. Veel ondernemers zijn goed in nieuwe ideeën ontwikkelen, maar na die fase is vooral leiderschap nodig om een bedrijf naar het volgende niveau te brengen. We bieden hen een programma van een jaar dat helpt bij verdere groei. Ondernemers leren in het programma van elkaar door o.a. intervisie en van deskundigen.

Inzicht door een 0-meting
Het programma start met een tweeledige scan. PwC verzorgt een bedrijfsscan inclusief rapportage en het bedrijf van Gerard, MentesMe, brengt de ondernemersvaardigheden van de deelnemer in kaart. Met de verkregen inzichten bepalen we de prioriteiten van de deelnemer waar we tijdens het programma aan gaan werken. We starten het ontwikkeltraject met het onderdeel strategie en de volgende workshop gaat over leiderschap & organisatie. We willen dat de omzet toeneemt, dus commercie is een belangrijk element. Hoe overtuig je en hoe zet je je product in de markt. ECFG verzorgt een andere relevante sessie, namelijk rondom financiering. In dit deel van de training wordt bepleit dat business development, lifecycle management en financiering/investering in één hand moeten gaan. Het is een continu proces van funden met de groei en ontwikkeling van het bedrijf mee.

Een groeiend netwerk
Ter voorbereiding en inspiratie is er een intervisie-sessie voorafgaand aan elke bijeenkomst. Zo bouwen we ook meteen aan een netwerk, dat open staat voor de deelnemers, bedrijven van eigen en andere circles en de partners.

Win-win-win
De win-win-win in het partnership tussen ECFG en NextOEM voor de ondernemer zit erin dat we samen deelnemers in het programma helpen nieuwe inzichten te krijgen die bijdragen aan verdere groei en tevens ‘financierbaarder’ te worden. Als de ondernemer het goed doet, zijn financiers en/of investeerders eerder geneigd om te financieren. Daar leveren we samen graag een bijdrage aan!”

Inschrijven voor nieuwe circle?
We starten een nieuwe circle in september 2019 in Eindhoven. Daar zijn nog een paar plaatsen voor vrij. Check de site van NextOEM voor meer info. Als je nog vragen hebt, kun je uiteraard bij Eugene en Gerard terecht, ze helpen je graag verder. Inschrijven kan ook bij hen via info@nextoem.com.