Management Rapportage voor effectief management

Nieuws 4 september 2020 • 11:56

Een management rapportage, het woord zegt het al, is een rapportage gericht aan het management over de gang van zaken in het bedrijf, zowel terugkijkend als vooruitkijkend. 

Inzicht, inzicht & inzicht

Er wordt verslag gedaan over de afgelopen periode en er wordt vooruit gekeken naar de komende periode. Het bevat onder andere actuele cijfers, ratio’s, KPI’s, analyses en verklaringen van afwijkingen, verwachtingen voor de komende periode, aandachtspunten voor het management, eventuele verbetervoorstellen en het maakt zaken inzichtelijk.

Het is niet enkel een financiële rapportage, maar het bevat het ook de rapportages van de andere disciplines in het bedrijf. Het is meer dan een verschillenrapportage. Het geeft inzicht in de cijfers maar ook hoe de bedrijfsprocessen verlopen en waar zaken mogelijk bijgestuurd moeten worden.

 

To the point

Elke discipline heeft haar eigen karakteristieken met daarbij behorende specifieke rapportages. De kunst is om het rapport beknopt en to the point te houden en dus kernachtig en gericht op de zaken die echt van belang zijn om te rapporteren. 

Grote overzichten zoals bijvoorbeeld de detail resultatenrekening kunnen het beste als bijlage opgenomen worden. Zo gaat het om KPI’s of sturingsratio’s die inzichtelijk gemaakt moeten worden voor de onderneming, en daar moet hands-on op gereageerd worden.

 

Alles heeft een ritme

Een management rapportage wordt elke maand opgesteld om zo in het ritme van de onderneming te blijven en of juist te zorgen dat er ritme komt.

Herhaling en ritme is van belang voor iedereen om (te)veel verrassingen te voorkomen en rust en focus te behouden in de onderneming. 

Veelal heeft Finance de regie over het rapport en heeft zij als rol om alle informatie tijdig te verzamelen, het rapport samen te stellen en tijdig in het juiste ritme aan het management aan te leveren.

 

Tijd investeren voor effectief management

Management rapportages komen in vele soorten en maten voor, mede afhankelijk van bijvoorbeeld het type, de omvang of levensfase van het bedrijf. Een eenmaal goed opgezette rapportage is van groot belang voor de effectiviteit van het management.

 

Hulp nodig?

ECFG kan je helpen bij het vinden van je ritme, de KPI’s en noodzakelijke stuurvariabelen op te stellen, en je management rapportages te verbeteren. Kijk voor meer informatie op onze pagina Business & Control of neem direct contact met ons op. Mark Bulsink (bulsink@ecfg.nl of 06 2280 32 46) of Aron Vromans (vromans@ecfg.nl of 06 2952 02 59) helpen je graag.