Samenwerking: Brabant Startup Fonds

Nieuws 16 februari 2021 • 9:05

Bij ECFG geloven we erg in de kracht van verbinden. We zetten graag ons netwerk in voor relaties. En kijken daarbij niet alleen naar de directe lijn maar ook naar de lijn van de keten. Zo werken we ook graag samen met Brabant Startup Fonds (BSF). Dit fonds financiert kansrijke innovatieve startups in de provincie die innovatief en kennisintensief zijn. Het fonds helpt hen om van idee tot product-marktfit te komen en (vervolg-)investeerders aan te trekken. Bij aanvang zat er € 10 miljoen in het fonds, waarvan al een flink deel aan innovatieve startups aan leningen is verstrekt.

We praten met dezelfde partijen
Gerard Spanbroek, managing director van het Brabant Startup Fonds: ‘Er zijn veel gelijkenissen in ons netwerk. In het lokale ecosysteem van ECFG zitten veel dezelfde partijen. Denk aan Brainport Development of de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Ook vertoont onze scope qua segment overlap met ECFG. Als BSF kijken we ook zoals ECFG naar onder meer high tech bedrijven in de regio en naar vergelijkbare thema’s zoals circulariteit. De scope voor BSF zijn startups en de scope van ECFG zit veelal in de volgende levensfase van een onderneming. Zo werken we uiteraard met verschillende partijen samen vanuit een verschillende context. Maar het belangrijkste is dat je bij elkaar moet passen. Gelukkig is dat bij ECFG het geval waardoor we elkaar goed weten te vinden.’

Het mes snijdt aan twee kanten
Het Brabant Startup Fonds is 100% van de provincie en dus publiek gefund. De mensen betrokken bij het fonds, waaronder de medewerkers van de aangesloten partijen van Braventure, zitten diep in het startup ecosysteem. Ze kijken bijvoorbeeld ook of het interessant is om bedrijven naar Brabant te halen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Gerard: ‘We proberen zo goed mogelijk sociaal maatschappelijke impact in Brabant te maken en een bijdrage aan de economie te leveren. De innovatieve startups leveren omzet, arbeidsplaatsen, er wordt belasting betaald etcetera. Aan de andere kant hebben we een sociaal maatschappelijke opgave. Daarbij zijn het welzijn van mensen door gezonder ouder worden en natuurlijk duurzaamheid relevante thema’s.’

Als niemand initiatief neemt gebeurt er niks
Op de vraag waar BSF en ECFG elkaar vinden, antwoordt Gerard: ‘ECFG is een goede partner voor de vervolgfinanciering van onze starters. Als niemand initiatieven neemt, gebeurt er niks. ECFG is initiatiefrijke club en dat is een voordeel voor onze ventures. Want die zoeken op enig moment financiering voor hun volgende stap. ECFG heeft een gouden formule. Ze zitten altijd in de actiemodus, maar er wordt ook beschouwend gekeken of een idee wel echt zo kansrijk is. Dat waarderen we. Hard op de inhoud en zacht op de mens. Het blijft people’s business.’