Structuurrisico’s: 5 tips bij onderlinge (intercompany) financieringen

Nieuws 22 maart 2019 • 2:41

In een bedrijf loop je talloze risico’s. Uiteraard elke dag bij je reguliere bedrijfsvoering, maar onze ervaring is dat veel ondernemingen ook (verborgen) structuurrisico’s lopen. Deze uiten zich vaak pas wanneer er zich iets bijzonders voordoet, zoals een faillissement van een werkmaatschappij, een herstructurering of bij een bedrijfsovername. Dan is het echter meestal te laat om er nog iets aan te doen.

Een structuur groeit, ook in complexiteit
Een bedrijf start meestal met één onderneming, maar groeit dan vaak uit tot een groep van verschillende ondernemingen. Hierdoor ontstaat een complexe structuur van financiële en juridische relaties tussen groepsmaatschappijen, DGA en/of aandeelhouders. Meestal zijn ze zo gegroeid vanuit bijvoorbeeld financierings- of fiscale overwegingen, maar ook uit gemak.

Het vormen van diverse structuren
Het vormen van structuren moet leiden tot risicoreductie en vergroting van de wendbaarheid van je bedrijf. Helaas wordt regelmatig het tegenovergestelde bereikt. Het is daarom zinvol om eens kritisch naar de structuur van je eigen bedrijf te kijken. We hebben het dan niet alleen over de aandeelhoudersstructuur, maar vooral over

 • de eigendomsstructuur (wat is er bijvoorbeeld geregeld bij het wegvallen van de DGA?)
 • de fiscale structuur (is er bijvoorbeeld sprake van een fiscale eenheid?)
 • onderlinge leveringen van activa en personeel (zijn deze vastgelegd in contracten en worden de kosten marktconform doorbelast?)
 • de financieringsstructuur, zowel externe financiering als onderlinge (intercompany) financiering.  


Onderlinge financiering

Graag lichten we de onderlinge financiering nader toe aan de hand van vier tips:

 1. Stel een leningsovereenkomst op waar in elk geval in is vastgelegd:
  • leningbedrag
  • marktconforme rentevergoeding
  • looptijd, aflossingsschema en opzegmogelijkheden
  • daarnaast: vestig zekerheden, ook als de bank de eerste rechthebbende is
  • denk bij het vestigen van zekerheden ook aan klantenbestand, handelsnaam en andere immateriële zaken.
 2. Leen van boven naar beneden, voorkom horizontale financiering, of van beneden naar boven.
 3. Keer wanneer dit mogelijk is dividend uit. Laat dus niet onnodig geld ‘hangen’ in werkmaatschappijen.
 4. Scheld een vordering buiten de fiscale eenheid (maar wel binnen de groep) in principe niet kwijt.


Kritische blik
Zullen we samen eens kritisch naar de structuur van jouw bedrijf kijken? Wil je meer weten over deze structuurrisico’s of waar je mee te maken krijgt bij het uitlenen van activa of personeel? Neem dan contact op met Aron Vromans via vromans@ecfg.nl of 06 295 20 259 of met Hans Bloemen via bloemen@ecfg.nl of 06 516 15 425.