Verduurzamen van de wereld staat niet stil

Nieuws 4 september 2020 • 12:04

Ongekend grote vraag naar duurzame fondsen

Door corona komen veel ontwikkelingen stil te liggen, maar dat lijkt voor het verduurzamen van de wereld niet te gelden. Misschien laat corona juist zien dat verduurzamen noodzakelijk is. Zo gaven beleggers in het tweede kwartaal blijk van groot vertrouwen in duurzaam beleggen. De instroom van kapitaal in duurzame fondsen was het afgelopen kwartaal ongekend groot: van april tot en met juni kwam er in totaal maar liefst 54,6 miljard bij t.o.v. 33 miljard euro een jaar eerder. In lijn met de steeds grotere vraag van beleggers naar duurzame fondsen blijven aanbieders in Europa ook veel nieuwe zogenaamde ESG-producten op de markt brengen (environmental, social and corporate governance). Europese duurzame fondsen stegen in het tweede kwartaal ook harder in waarde (20%) dan andere Europese fondsen (11%).

 

Steunmaatregelen & de duurzaamheidsagenda

We krijgen na corona te maken met nieuwe onbekende factoren. Zo is onbekend hoe sterk en waar de overheid ingrijpt, of bedrijven het belang van aandeelhouders boven die van andere stakeholders stellen en in hoeverre individuen hun gedrag aanpassen. Wel is de toegenomen urgentie om over te gaan naar een CO2 neutrale wereld te zien. Een belangrijke vraag is hoe sterk de overheden in de komende tien jaar zullen interveniëren. De fiscale en monetaire steunmaatregelen die zijn genomen zijn ongekend. Worden deze steunpakketten en het overheidsbeleid gekoppeld aan de duurzaamheidsagenda zoals maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen?

 

Voorwaarden op het gebied van duurzaamheid

We zien al dat overheden steeds vaker voorwaarden stellen of verplichtingen verbinden aan de steun die zij bieden. Dit is vooral zichtbaar bij grotere ondernemingen zoals bij het steunpakket voor de KLM. Er is een lening onder voorwaarden beschikbaar gemaakt (€ 3,4 miljard). De voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt, maar het is duidelijk dat duurzaamheid een belangrijk thema is.

Ook beleggers spelen een rol bij de economische impact van corona. Uiteindelijk wordt het grootste deel van de staats- en bedrijfsobligaties opgekocht door private beleggers en is een kans voor programma’s met duurzame beleggingen. In de wederopbouwfase van de coronacrisis spelen stakeholders zoals overheden een belangrijke rol bij het stimuleren van duurzame investeringen. Beleggers spelen daarbij ook een rol, omdat zij financieringen verstrekken aan overheden. Groene en sociale obligaties zijn hierin een verbindende factor om het geld in de richting van een duurzame toekomst te sturen.

Ook banken helpen hun klanten in de transitie naar een duurzame toekomst met zogenaamde Sustainability Linked Loans (SLL’s) welke zijn gekoppeld aan het behalen van duurzame doelstellingen. Organisaties kunnen de doelstellingen aan elke bedrijfslening koppelen en hebben dus geen nieuwe duurzame investering nodig. Om die reden winnen SLL’s razendsnel aan populariteit sinds hun ontstaan in 2017. Wereldwijd is in 2019 een bedrag van ca USD 135 miljard uitgegeven. In 2018 was dit nog USD 47 miljard en in 2017 nog maar USD 2.5 miljard. Ondanks corona staat de teller in 2020 (tot medio juni 2020) al op USD 52.5 miljard. Wat opvalt is dat de rentepercentages afhankelijk zijn van duurzame prestaties, jaarlijks te meten gedurende de looptijd van de lening. Bij het behalen van de doelstellingen kan het rentepercentage naar beneden worden bijgesteld, maar omgekeerd kan ook. Je stelt drie tot vijf meetbare KPI’s vast zoals CO2-reductie of het klimaatneutraal maken van een gebouw, maar je kunt ook maatregelen nemen in de keten zoals duurzaam inkopen. Het lijkt vanzelfsprekend met name te kijken naar organisaties die qua CO2-uitstoot al goed presteren, maar het kan juist interessant zijn voor minder goed presterende organisaties waar relatief eenvoudig veel CO2-reductie te halen valt. 

 

Hulp nodig bij het investeren in duurzaamheid?

Zo lijkt het dat corona kansen biedt voor organisaties die willen investeren in duurzaamheid. We helpen organisaties graag om kansen te inventariseren en te benutten. Neem hiervoor contact op met Joost Ploos van Amstel (ploos@ecfg.nl of 06 531 07 066) of met Hans Bloemen (bloemen@ecfg.nl of 06 516 15 425).