Buy and build: een krachtig instrument voor groei en waardecreatie

Nieuws 21 maart 2023 • 10:13

Een bedrijfsstrategie die de laatste tijd meer en meer aan populariteit wint is de “buy and build” strategie. Hierbij groeit een onderneming door middel van de acquisitie van andere bedrijven. Deze aanpak biedt de mogelijkheid om snel te groeien en kan een belangrijk instrument zijn voor bedrijven die zich willen uitbreiden in nieuwe markten of hun aanwezigheid in bestaande markten willen vergroten.

Een buy and build strategie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

Acquisitie van bedrijven in een soortgelijke markt

Een veelgebruikte methode is het opkopen van (kleinere) bedrijven die actief zijn in dezelfde of aanverwante markten als de acquirerende onderneming. Hierdoor kunnen de verschillende bedrijven hun krachten bundelen en gebruikmaken van elkaars middelen en expertise. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot schaalvoordelen, verbeterde operationele efficiëntie en meer productontwikkeling.

Acquisitie van bedrijven in verschillende posities in de waardeketen

Een andere manier om de buy and build strategie uit te voeren, is door het verwerven van bedrijven die zich bevinden op verschillende posities in de waardeketen. Hierdoor kan de acquirerende onderneming haar bereik vergroten en haar positie in de markt versterken. Een belangrijk voordeel van deze buy and build strategie is dat het de mogelijkheid biedt om snel te groeien zonder dat er tijd en middelen worden besteed aan het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Dit kan ook helpen om de risico’s van nieuwe investeringen te verminderen, omdat het overgenomen bedrijf al bewezen heeft dat het succesvol kan zijn.

Acquisitie van bedrijven uit verschillende sectoren

Tot slot kan de buy and build strategie ook helpen om een bedrijf te diversifiëren en zich te beschermen tegen economische schokken in een specifieke sector. Door het verwerven van bedrijven in verschillende sectoren kan een bedrijf een meer gebalanceerde portefeuille opbouwen en een betere bescherming bieden tegen onverwachte economische veranderingen.

In de afgelopen maanden hebben we onder andere MarketResponse intensief begeleid bij de succesvolle acquisitie van een tweetal partijen. Inmiddels zijn deze overnames een feit en vind je meer informatie hierover op de website van MarketResponse.

Past het bij jouw groeiambities?

De buy and build strategie kan dus een krachtig hulpmiddel zijn voor bedrijven die snel willen groeien en zich willen uitbreiden in nieuwe markten. Het biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van bestaande middelen en expertise en kan helpen om de risico’s van nieuwe investeringen te verminderen. Het is echter belangrijk om de potentiële risico’s van de strategie te begrijpen en een zorgvuldige due diligence te verrichten voordat een acquisitie wordt uitgevoerd.

Onze senior advisors hebben veel ervaring in het begeleiden van ondernemers bij hun groeiambities. Ben jij als ondernemer klaar om te groeien en benieuwd wat de juiste aanvliegroute hiervoor zou zijn? Leg je verhaal eens voor aan een van onze professionals, zij denken graag met je mee!