Duurzaamheid en inclusie


Diversiteit

ECFG streeft ernaar om het vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen door zich in te zetten voor een inclusieve cultuur en toegang tot kapitaal voor vrouwelijke ondernemers, zowel bij haar participaties als in haar eigen organisatie. Gendergelijkheid en diversiteit is reeds onderdeel van ons ESG-beleid, dat in belangrijke mate gebaseerd is op de Sustainable Development Goals. Participaties worden hiervoor ge-audit op SDG 5 (gendergelijkheid), SDG 8 (eerlijk werk en economische groei) en SDG 10 (ongelijkheid verminderen).


Duurzaam ondernemerschap

Een groeiend aantal organisaties gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarmee mensen (people), de winstgevendheid (profit) en de invloed op het klimaat en milieu (planet) worden gebalanceerd. In de praktijk blijkt dat organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen op lange termijn betere (bedrijfs)resultaten behalen dan organisaties die dat niet doen. De duurzaamheidsprestatie heeft dus invloed op de toekomstbestendigheid van de onderneming, als een positieve business driver. Door de prestatie van onze participaties en relaties te beoordelen kan gerichte innovatie worden gestimuleerd, worden risico’s inzichtelijk gemaakt en indien nodig verminderd en wordt duurzame groei gewaarborgd.


SDG Quickscan

ECFG helpt organisaties bij het bij het identificeren van kansen en bedreigingen op het gebied van duurzaamheid.  Dit doen we met behulp van de door ECFG ontwikkelde ‘SDG Quickscan‘. We maken hierbij onder andere gebruik van de Sustainable Development Goals (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties. Deze universele richtlijnen maken het mogelijk voor bedrijven om meetbare doelen te bepalen. Ook in de bedrijfscommunicatie kan er op deze manier duidelijk over de voortgang worden gecommuniceerd.

Voor elk doel heeft de VN specifieke targets vastgesteld en met de SDG Quickscan beoordelen we per doel de status en bijbehorende prioriteit voor de organisatie.

De ondernemer ontvangt het SDG-statusrapport met een overzicht van de kansen, bedreigingen en prioriteiten en kan zo gericht werken aan het ontwikkelen van de relevante SDG-doelen. Daarnaast helpen we bij het (gesubsidieerd) pareren van bedreigingen en het benutten van de geïdentificeerde kansen.

Duurzaam ondernemen met ECFG
Onze duurzaamheidsspecialist, dr. ir. Tanya Bakker, komt graag naar je toe om kennis te maken en te laten zien hoe onze aanpak ook jou kan helpen bij de duurzame groei van jouw organisatie. Neem gerust contact met haar op via bakker@ecfg.nl.