Hands-on begeleiding op
basis van jarenlange ervaring

We bieden ondernemingen in elke levensfase een breed palet aan corporate finance services, waaronder M&A, business valuation en debt advisory. Samen met de ondernemer streven we hands-on naar groei van omzet en rendement, daling van risico’s en optimalisering van financiering. Door inzet van onze begeleiding worden de diverse facetten van een business case ingevuld met de juiste expertise, ervaring, netwerk en onze pragmatische mentaliteit. Een duurzame oplossing is altijd een win-win voor alle stakeholders.


Het systematisch, via bewezen modellen, stapsgewijs doorlopen van een groeitraject moet resulteren in een onderneming die een grotere kans heeft op acceleratie in succes. Daarbij worden ondertussen risico’s beperkt. Dit komt tot uitdrukking in een maatwerk kubusmodel, waarbij continu kritisch gedraaid wordt aan de kubus om het optimale uit alle aspecten te halen die ertoe doen.


Uitgelicht: Business Valuation

Business valuation of bedrijfswaardering is het bepalen van de economische waarde van een onderneming, activiteit of business unit. Het biedt inzicht in de financiële gezondheid van een onderneming, faciliteert eerlijke onderhandelingen en ondersteunt ondernemers en investeerders bij het nemen van beslissingen. Of het nu gaat om het aan- of verkopen van een bedrijf, strategische planning, (pré)-exit strategieën, echtscheiding of geschillenbeslechting: een precieze waardering is van onschatbare waarde in het complexe zakelijke landschap. Daarnaast is de bedrijfswaardering vaak een integraal onderdeel van het financieringsproces.

Onze werkzaamheden bij bedrijfswaardering omvatten een grondige analyse van het businessmodel, financiële overzichten, groeiperspectieven, marktpositie en andere relevante factoren. Met onze ervaring hebben wij specialistische kennis opgebouwd bij het waarderen van MKB-bedrijven en start- en scale-ups.

Verschillende waarderingsmethoden en combinaties hiervan worden toegepast:
Discounted cashflow modellen (DCF), waarbij de toekomstige kasstromen worden gewaardeerd. Veelgebruikte methoden zijn hierbij de APV-methode en de WACC-methode;
Liquidatie- en boekwaarde-modellen, waarbij de bestaande activa worden gewaardeerd vanuit het vertrekpunt van de boekwaarde;
Relatieve waarde, waarbij de waarde wordt afgeleid van vergelijkbare objecten of transacties.

ECFG is aangesloten bij het NiVR en heeft meerdere gespecialiseerde valuators binnen het team, waarvan één de titel Register Valuator heeft. Wil je meer weten over business valuation en wat ECFG daarin voor je zou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Leo van Schijndel, Investment Director en NiVR Register Valuator. Je kunt Leo bereiken via vanschijndel@ecfg.nl of 06-1090 4342.

Onze services

Mergers & Acquisitions (M&A)

Begeleiding bij de aan- en verkoop van bedrijven, met waardecreatie gedurende de gehele M&A deal lifecycle.

Debt Advisory

Begeleiding bij het realiseren van investeringen, leningen en subsidies en het vinden van bancair en informal capital via ons uitgebreide netwerk

Business Valuation

Het uitvoeren van een bedrijfswaardering en het opmaken van het waarderingsrapport

Business & Control

De inzet van ervaren financiële professionals die op interim-basis een functie in de onderneming vervullen binnen business- en financial controlling en de administratieve organisatie

Investment Services

Het totale spectrum aan diensten rond het beheer van investeringen (onder andere pre-analyse, transactie-, closing- en exit-begeleiding, audit interne- en accountantscijfers)

Trusted Business Advisor

Optreden als sparringpartner voor de ondernemer in alle aspecten van de bedrijfsvoering

MRIG/Underlined
MRIG/Reputations
DJayGEAR
Promax | ActiveView
Eurocold | Refflex
CMNTY | MarketResponse
Dytter
Promax | Rodenburg
ICP | Delta Capita
GWS dé Schoonmaker
FocuS-E | VDH Solar
i-Projects | Solutions 30
KWB | Van Dorp
333 Travel