SDG Quickscan: De invloed van duurzaamheidsprestatie op de toekomst van de onderneming

Nieuws 29 november 2021 • 3:25

Een groeiend aantal organisaties gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarmee mensen (people), de winstgevendheid (profit) en de invloed op het klimaat en het milieu (planet) worden gebalanceerd. In de praktijk blijkt dat organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen op lange termijn betere (bedrijfs)resultaten halen dan organisaties die dat niet doen. De door ECFG ontwikkelde SDG Quickscan brengt in kaart hoe een organisatie op het gebied van duurzaamheid scoort en waar kansen liggen.

Met de komst van duurzaamheidsspecialist dr. ir. Tanya Bakker heeft ECFG haar dienstverlening uitgebreid en helpen we organisaties nu ook bij het bij het identificeren van kansen en bedreigingen op het gebied van duurzaamheid.  Dit doen we met behulp van de zogenaamde SDG Quickscan. We maken hierbij o.a. gebruik van de Sustainable Development Goals (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties. Deze SDG’s zijn universele richtlijnen die het mogelijk maken voor bedrijven om meetbare doelen te bepalen. Ook in de bedrijfscommunicatie kan er op deze manier duidelijk over de voortgang worden gecommuniceerd.

SDG Quickscan

Met de door ECFG ontwikkelde SDG Quickscan brengen we in kaart hoe een organisatie op de 17 SDG doelen scoort. Voor elk doel heeft de VN specifieke targets vastgesteld en met de SDG Quickscan beoordelen we per doel de status en bijbehorende prioriteit voor de organisatie. De ondernemer ontvangt het SDG-statusrapport met een overzicht van de kansen, bedreigingen en prioriteiten en kan zo gericht werken aan het ontwikkelen van de relevante SDG-doelen.  Daarnaast helpen we bij het (gesubsidieerd) pareren van bedreigingen en het benutten van de geïdentificeerde kansen. Onze aanpak helpt de organisatie bij het verbeteren van de duurzaamheidsprestatie en daarmee de condities voor een beter (bedrijfs)perspectief.

Duurzame groei voor jouw onderneming

Tanya Bakker komt graag naar je toe om kennis te maken en te laten zien hoe onze aanpak ook jou kan helpen bij de duurzame groei van jouw organisatie. Neem gerust contact met haar op via bakker@ecfg.nl