Overheid investeert 35 miljard extra in klimaatmaatregelen, ECFG investeert mee!

Nieuws 20 december 2021 • 5:30

Het kabinet belooft de komende tien jaar 35 miljard euro uit te trekken voor klimaatmaatregelen, om zodoende Nederland klaar te stomen voor de toekomst. Dat geld komt via een klimaat- en transitiefonds beschikbaar en is onder andere bedoeld voor de aanleg van warmte-, waterstof- en elektriciteitsnetten. Daarnaast wordt er ook geld gereserveerd voor het verduurzamen van gebouwen en de mobiliteitssector.

Om deze transitie in goede banen te leiden komt er een minister van Klimaat en Energie. Deze gaat er onder meer op toezien dat de procedures voor grootschalige energie-infrastructurele projecten versneld kunnen worden opgepakt. Daar wil het nieuwe kabinet een slag in maken door hierbij een aanpak te hanteren zoals in de Crisis- en Herstelwet, bedoeld om infrastructurele projecten te versnellen.

Om deze klimaattransitie vorm te geven zijn voldoende vakmensen nodig. Daarom wordt met onderwijsinstellingen, overheden en sociale partners gewerkt aan het opleiden van voldoende mensen. Ook is er aandacht voor omscholing.

Ook ECFG zet stappen

Al met al mooie stappen in de goede richting! Ook bij ECFG zetten we deze stappen. We investeren graag in bedrijven die met high-tech oplossingen een steentje bijdragen aan een meer duurzame wereld. Om in beeld te krijgen hoe een onderneming scoort op het gebied van duurzaamheid hebben we een duurzaamheidsscan ontwikkeld. Onze duurzaamheidsspecialisten dr. ir. Tanya Bakker en Joost Ploos van Amstel brengen hiermee in kaart hoe een onderneming scoort op het gebied van duurzaamheid en geven handvatten voor het scheppen van condities voor een beter (bedrijfs)perspectief. Immers: de duurzaamheidsprestatie beïnvloedt het succes en de toekomstbestendigheid van de onderneming!

Lees hier meer over duurzaam ondernemen en hoe ECFG jou daarbij kan ondersteunen.