Vroegefasefinanciering en Innovatiekrediet: nú voorbereiden!

Nieuws 16 oktober 2020 • 1:50
RD

Er zijn diverse stimuleringsmaatregelen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) om technische ontwikkelingen mogelijk te maken. Met een lening uit de Vroegefasefinanciering kun je onderzoeken hoe groot de slagingskans is van je idee in de markt en je plan ten uitvoer brengen. Het Innovatiekrediet is er om daadwerkelijk de technische ontwikkeling te realiseren van een nieuw, veelbelovend product. Het slechte nieuws is dat het beschikbare budget van de overheid voor 2020 helemaal gebruikt is. Het goede nieuws is dat er in 2021 weer nieuw budget te verwachten is! Wij adviseren om een aanvraag tijdig in te dienen voor boekjaar 2021 en daarom nú na te denken over deze regelingen, te onderzoeken of je ervoor in aanmerking komt en als dat zo is, direct te starten met de voorbereidingen.

Oriëntatie
Op de site van de RvO vind je meer informatie over de Vroegefasefinanciering en het Innovatiekrediet. We hebben al eerder geschreven over de voorwaarden, het aanvraagproces en de nodige (cijfermatige) bijlagen van de Vroegefasefinanciering en het Innovatiekrediet.  

Hulp nodig?
We kunnen ons voorstellen dat je hulp kunt gebruiken bij het toetsen of je voor de regelingen in aanmerking komt, het aanvraagproces te begeleiden en/of de nodige documenten voor te bereiden. Neem dan contact op met Ruben Baijens (baijens@ecfg.nl, 06 250 51 541).