Vroegefasefinanciering en Innovatiekrediet

Nieuws 18 juni 2021 • 1:56

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) biedt verschillende stimuleringsmaatregelen om technische ontwikkelingen mogelijk te maken. Met een lening uit de Vroegefasefinanciering kun je onderzoeken hoe groot de slagingskans is van je idee in de markt en je plan ten uitvoer brengen. Het Innovatiekrediet is er om daadwerkelijk de technische ontwikkeling te realiseren van een nieuw, veelbelovend product. De ervaring leert dat het wat uitzoekwerk vraagt om te onderzoeken of je ervoor in aanmerking komt. Ook vraagt het aanvraagtraject behoorlijk wat energie. ECFG helpt je er graag bij.

Voorwaarden vroegefasefinanciering
Deze lening is er zowel voor starters als voor bedrijven die al langer bestaan. Aangezien we er regelmatig vragen over krijgen, zetten we de belangrijkste voorwaarden nog een keer op een rijtje:
• Businessplan waaruit substantiële groei blijkt.
• Vroegefaseplan dat zich richt op de voorwaardelijke eisen van de investeerder.
• Intentieverklaring van een toekomstige investeerder.
• Het commitment van de investeerder is minimaal gelijk aan het gevraagde bedrag van de VFF.
• Investeerder dient nieuw, deskundig, draagkrachtig en onafhankelijk te zijn.
• Vroegefasetraject is nog niet gestart en duurt maximaal 2 jaar.
• Er is nog niet eerder subsidie ontvangen voor het traject.
• Alleen het deel dat niet zelf kan worden gefinancierd komt voor VFF in aanmerking.

Meer informatie over de stappen in het aanvraagproces en welke documenten nodig zijn, lees je in een eerder artikel.  

Voordelen Innovatiekrediet
Ook over het Innovatiekrediet krijgen we regelmatig vragen. We zetten daarom de voordelen van deze regeling nog eens op een rijtje:

  • Verlaagt het financieel risico van een innovatieproject.
  • Krediet (ook) in een fase waarin de bank nog niet kan financieren.
  • Projectfinanciering i.p.v. ondernemingsfinanciering.
  • Geen verwatering van aandelenbelangen.

Meer informatie over de stappen in het aanvraagproces lees je in een eerder artikel.

Hulp nodig?
Wil je meer weten over deze regelingen? Wil je dat we de volledige zorg van het onderzoeken en aanvragen uit handen nemen? Neem dan contact op met Ruben Baijens (baijens@ecfg.nl, 06 250 51 541).